16. april 2018
Op 5 april 2018 kondigde de Franse website "60 Millions de Consommateurs" aan dat Orange, een Frans telecombedrijf, 90.000 mobiele telefoons van het model "Hapi 30" terugroept. De reden is dat onderzoeken die in 2016 werden uitgevoerd door het Franse ‘Agence Nationale des Frequenses’ (ANFR) aantoonden dat de SAR-limieten waaraan de telefoon moeten voldoen overschreden werden wanneer ze in contact kwamen met het lichaam. ANFR zegt dat terugroepacties kunnen worden herhaald aangezien bij...
26. februari 2018
Hieronder een overzicht van recente politieke ontwikkelingen op het gebied van straling. In steeds meer gemeenten en ook in de landelijke politiek is er bezorgdheid over de gezondheidsrisico's van straling en zijn politieke partijen en bewoners actief. Februari 2018: In de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben de VVD (Evert de Boer), de BVH (Gera Hensbergen), de SGP (Kees van der Merwe) en de CU (Dick Karssen) vanuit de gemeenteraad op 8 februari 2018 amendementen ingediend waarbij ze hun zorg...
25. januari 2018
Overzicht maatregelen van overheden en internationale organisaties om kinderen te beschermen tegen blootstelling aan elektromagnetische velden. 13 december 2017, Verenigde Staten: Het ‘California Department of Public Health’ publiceert richtlijnen over reductie van de blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) van mobiele telefoons, en stelt dat lange-termijn veelvuldig gebruik van mobiele telefoons kan leiden tot: hersenkanker en tumoren aan de gehoorzenuw en speekselklieren; minder...
19. januari 2018
Op 17 januari jl. heb ik – mede namens tien organisaties en een aantal personen – een brief gestuurd aan Agentschap Telecom. In deze brief vraag ik Agentschap Telecom om een verbod van een reclame van KPN waarin te zien is dat (jonge) kinderen mobiele telefoons op het lichaam dragen. Onveilig gebruik van de mobiele telefoon Dit is namelijk een onveilig gebruik en kan de gezondheid in gevaar brengen, zo staat in de veiligheidswaarschuwing bij de telefoon. En – bij gebruik op het lichaam -...
31. december 2017
In de grootste gemeente van Nederland, Súdwest-Fryslân, hebben de raadsleden op 5 oktober 2017 de motie Antennebeleid unaniem aangenomen. Het doel van de motie is om tot een nieuw antennebeleid te komen waarbij het voorzorgsprincipe gehanteerd wordt en er geen zendmasten geplaatst worden nabij bewoning. Werkgroep De drijvende kracht achter de motie is de werkgroep Zendmast Anders in Heeg. De werkgroep heeft een groot draagvlak in Heeg. Sinds de oprichting begin 2016 hebben al honderden...
12. oktober 2017
Written by Martine Vriens. Published on Saturday, October 07, 2017 for Stichting EHS https://stichtingehs.nl/ On May 24, 2017, a resolution was proposed in Belgium to acknowledge EHS. A very important step because, if the resolution is approved, the government will have to indicate what they have done with the resolution and what measures have been taken to protect people – especially with EHS, but also the entire population. Translated from Dutch by the editors of EMFSA,with permission. The...
07. oktober 2017
Op 24 mei 2017 is in België een voorstel van resolutie gedaan om EHS te erkennen. Een heel belangrijke stap omdat – als de resolutie wordt goedgekeurd – de regering zal moeten aangeven wat ze met de resolutie hebben gedaan en welke maatregelen er zijn genomen om bescherming te bieden aan vooral mensen met EHS maar ook aan de gehele bevolking. Voorstel In het voorstel staat dat er talrijke getuigenissen zijn van mensen met EHS die moeilijkheden ondervinden op elk aspect van hun leven. Een...