Last van stress, slaapproblemen of vermoeidheid? Het zijn de meest voorkomende klachten als gevolg van mobiele telefoons, wifi, zendmasten en andere draadloze apparaten. Het achterhalen van de oorzaak is vaak een lange zoektocht. En dan kom je erachter dat de stralingsbronnen overal aanwezig zijn. Bij de buren, op je werk of een zendmast tegenover je huis. Dan begint vaak een lange weg omdat straling als oorzaak van vele klachten onbekend is bij artsen en instanties waardoor je veel obstakels tegenkomt. Want wat als je ziek wordt op het werk door de wifi en je geen gehoor vindt bij de werkgever en bedrijfsarts? Je kind klachten heeft op school? Je afschermende maatregelen moet nemen omdat er een zendmast tegenover je huis is geplaatst? De gevolgen zijn vaak groot en het is op zo'n moment belangrijk stappen te zetten die ervoor zorgen dat je weer gezond kan worden en daarbij is een gezonde plek en hulp van instanties nodig. Goed advies en goede begeleiding om daartoe te komen zijn daarbij cruciaal. Vanuit mijn juridische kennis en ervaring kan ik die bieden.

EHS staat voor Elektro hyper sensitiviteit. Mensen met EHS krijgen gezondheidsklachten door blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV). Naar schatting is dat 3% van de mensen.