Phonegate ontwikkelingen in Nederland. Onze mobiele telefoons zijn niet veilig!

Op 5 april 2018 kondigde de Franse website "60 Millions de Consommateurs" aan dat Orange, een Frans telecombedrijf, 90.000 mobiele telefoons van het model "Hapi 30" terugroept. De reden is dat onderzoeken die in 2016 werden uitgevoerd door het Franse ‘Agence Nationale des Frequenses’ (ANFR) aantoonden dat de SAR-limieten waaraan de telefoon moeten voldoen overschreden werden wanneer ze in contact kwamen met het lichaam. ANFR zegt dat terugroepacties kunnen worden herhaald aangezien bij sommige andere telefoons ook de limieten worden overschreden. 

 

Net als in   Frankrijk is ook in Nederland in 2009 een onderzoek naar de SAR-waarden uitgevoerd door Agentschap Telecom – dat toezicht houdt op de naleving van de limieten van de in Nederland verkochte telefoons - in zijn ‘Onderzoek inzake SAR-waarden van mobiele telefoons’. De aanleiding was dat tijdens een inspectie in 2008 bleek dat een telefoon de voorgeschreven SAR- waarde van 2W/kg overschreed en daarom van de markt werd gehaald. Agentschap Telecom zag na 2009 geen aanleiding om nog een onderzoek in te stellen. De testresultaten van het ANFR, die niet alleen relevant zijn voor Frankrijk maar voor alle Europese landen, vragen hier dringend om en ook om transparantie. Nederlanders hebben het recht om te weten aan welke niveaus van radiofrequente straling zij dagelijks worden blootgesteld en zij moeten daarover worden geïnformeerd.

 

Zeker in het licht van het gezondheids- en industriële schandaal Phonegate. Dit wordt een schandaal genoemd omdat bij 9 op de 10 telefoons, die door ANFR werden getest in 2015, bij gebruik op het lichaam de grenswaarden met wel drie tot vier keer worden overschreden. En dit terwijl ze de tests doorstaan omdat er daarbij niet op het lichaam hoeft te worden gemeten en dit wel een normaal gebruik is van de telefoon. Dr. Marc Arazi, klokkenluider en voorzitter van de vereniging ‘Phonegate Alert’, spreekt “van een eerste en grote stap voorwaarts met het terugroepen van de Hapi30. Hij roept op tot het van de markt halen van miljoenen telefoons omdat ze bij gebruik op het lichaam de SARgrenswaarden overschrijden waardoor consumenten al decennialang worden blootgesteld aan waarden die niet veilig zijn. Terugroepingen moeten ook in Nederland plaatsvinden.”

 

In het licht van deze ontwikkelingen is het zorgwekkend dat telecombedrijven kinderen in onveilige situaties laten zien, waardoor onveilig gedrag wordt gepromoot. Dit is het geval in een advertentie van de Nederlandse telecomprovider KPN waarin te zien is dat twee peuters mobiele telefoons op hun lichaam houden. Deze advertentie en een waarin een tiener een telefoon in zijn zak houdt zijn het begin van een jarenlange juridische strijd die Martine Vriens, juridisch adviseur, heeft ingezet tot op de dag van vandaag, en in lijn is met de Phonegate schandaal.

 

Omdat dit onverantwoord is en kinderen risico lopen op gezondheidsschade, schreef Vriens - mede namens tien organisaties* - een brief aan Agentschap Telecom. Binnenkort zullen er gesprekken plaatsvinden tussen het Agentschap en een delegatie van de organisaties, en later eventueel met KPN en de Stichting Reclame Code. Het Agentschap heeft telefonisch aangegeven geïnteresseerd te zijn in de ontwikkelingen in Frankrijk en zal het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) daarover informeren.

 

Hoe belangrijk dit onderwerp is, zeker voor kinderen en jongeren, wordt bevestigd door Dr. Annie J. Sasco, voormalig hoofd van de eenheid Epidemiologie voor kankerpreventie van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de WHO: "In mei 2011 heeft het IARC blootstelling aan EMV als mogelijk kankerverwekkend geclassificeerd. Sindsdien zijn er nieuwe epidemiologische en experimentele onderzoeken gepubliceerd die deze carcinogeniteit en talrijke andere schadelijke gezondheidseffecten hebben bevestigd. Met de recente gegevens over SAR-metingen in contact met het lichaam is het noodzakelijker dan ooit om de veiligheidsaanbevelingen aan te scherpen om de gezondheid van iedereen te beschermen, met name foetussen, baby's en kinderen”.

 

Vriens en de organisaties zullen in de gesprekken met Agentschap Telecom pleiten voor een reclameverbod en meer in het algemeen om voor voorlichtingscampagnes over het veilig gebruik van mobiele telefoons. Ook zal onderzoek naar SAR-waarden nodig zijn. En net als hun collega ANFR zal dit tot terugroepacties moeten leiden.

 

Interview met Dr. Marc Arazi door BFMTV, 6 april 2018: http://rmc.bfmtv.com/emission/portableretire-a-cause-des-ondes-c-est-un-phonegate-des-millions-de-telephones-vont-devoir-etre-rappeles1413179.html

 

Artikel van RTL Belgium over Phonegate 14 april 2018: https://www.rtl.be/info/magazine/sante/attention-aux-ondes-de-votre-gsm-un-scandale-sanitairepourrait-bientot-etre-revele-1013065.aspx

 

Contact:

Martine Vriens - Phonegate Alert Nederland - martinevriens@hotmail.com

Dr Marc Arazi - President and co-founder Phonegate Alert - drarazi@phonegatealert.org

 

*Stopumts, Stichting EHS, SOS Stop-Overdosis-Straling, Zeeuws Platform Stralingsrisico, Verminder Elektrosmog, Nationaal Platform Stralingsrisico’s, Vereniging Meetspecialisten Elektromagnetische Straling (VEMES), Zendmast Anders, Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling, Stralingsbewustzijn, em.prof. Michiel Haas MSc/PhD (founder NIBE), mr. Leon Kraijenbrink.

 

https://ehtrust.org/phonegate_netherlands_children_using_mobile_phones/ 

Reactie schrijven

Commentaren: 0