Brief aan Agentschap Telecom over reclame KPN en uitspraak Stichting Reclame Code

 Op 17 januari jl. heb ik – mede namens tien organisaties en een aantal personen – een brief gestuurd aan  Agentschap Telecom. In deze brief vraag ik Agentschap Telecom om een verbod van een reclame van KPN waarin te zien is dat (jonge) kinderen mobiele telefoons op het lichaam dragen.

 

Onveilig gebruik van de mobiele telefoon

Dit is namelijk een onveilig gebruik en kan de gezondheid in gevaar brengen, zo staat in de veiligheidswaarschuwing bij de telefoon. En – bij gebruik op het lichaam - worden bij 9 op de 10 telefoons zelfs de blootstellingslimieten ver overschreden. Dit blijkt uit onderzoek van het Franse Antennebureau. Het is onverantwoord zo’n reclame in beeld te brengen, zeker bij kinderen die extra kwetsbaar zijn en niet weten dat dit niet veilig is.

 

Klacht Stichting Reclame Code 

Ik heb hierover geklaagd bij de Stichting Reclame Code. Zij heeft echter niet onderkend dat er sprake is van een onverantwoorde reclame en zelfs foutieve beweringen gedaan. De Stichting Reclame Code gaf namelijk in haar uitspraak aan dat niet vaststond dat boven de limieten schade zou optreden. Als iets vaststaat is dat het wel. En het is de taak van Agentschap Telecom om toe te zien op deze bloostellingslimieten die vastgelegd zijn in wet- en regelgeving. In het verleden is ook een telefoon uit de handel gehaald omdat deze hieraan niet voldeed.

 

Hoe verantwoord is het dan om kinderen in reclames bloot te stellen aan straling die de grenswaarden ver overschrijden? Peuters met telefoons op hun schoot en jongeren met telefoons in hun broekzak, zoals in reclames van KPN te zien is? En de Stichting Reclame Code die bewust een oogje toeknijpt, zo lijkt het. En het is ook zo’n vanzelfsprekend beeld. Dat geeft de Stichting Reclame Code ook toe in haar uitspraak. Terwijl ouders en kinderen juist geïnformeerd zouden moeten worden over dit onveilige gebruik.

 

Phonegateschandaal

In Frankrijk pleit men momenteel ook voor meer voorlichting en transparantie over het gebruik van mobiele telefoons en dat deze niet veilig zijn op de manier waarop we ze gebruiken. Dit wordt het Phonegateschandaal genoemd en gaat erover dat 9 op de 10 telefoons niet aan de blootstellingslimieten voldoen als deze op het lichaam gehouden worden. Marc Arazi, arts en klokkenluider, spreekt over een alarmerende situatie. Hij heeft recent een brief gestuurd aan drie Franse ministers en roept hen op tot actie ter bescherming van de volksgezondheid - zeker die van kinderen - en om transparantie te verkrijgen.

 

Vraag om verbod van reclame

Ook in Nederland is het tijd dat hier aandacht voor is. Met de brief willen we Agentschap Telecom dan ook wijzen op hun taak zodat ze deze onverantwoorde reclames verbieden. Zoals ook in België en Frankrijk waar reclames voor mobiele telefonie gericht op (jonge) kinderen al verboden zijn.

 

 

Mede namens: Stopumts, Stichting EHS, SOS Stop-Overdosis-Straling, Zeeuws Platform Stralingsrisico, Verminder Elektrosmog, Nationaal Platform Stralingsrisico’s, Vereniging Meetspecialisten Elektromagnetische Straling (VEMES), Zendmast Anders, Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling, Stralingsbewustzijn, em.prof. Michiel Haas MSc/PhD (founder NIBE), mr. Leon Kraijenbrink.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0