Antennebeleid op basis van voorzorgsprincipe

In de grootste gemeente van Nederland, Súdwest-Fryslân, hebben de raadsleden op 5 oktober 2017 de motie Antennebeleid unaniem aangenomen. Het doel van de motie is om tot een nieuw antennebeleid te komen waarbij het voorzorgsprincipe gehanteerd wordt en er geen zendmasten geplaatst worden nabij bewoning.

 

Werkgroep

 

De drijvende kracht achter de motie is de werkgroep Zendmast Anders in Heeg. De werkgroep heeft een groot draagvlak in Heeg. Sinds de oprichting begin 2016 hebben al honderden bewoners via de ondertekening van een petitie hun steun laten blijken.
De werkgroep richt zich op het vinden van duurzame oplossingen voor de zendmasten in Heeg mét behoud van de mobiele bereikbaarheid van inwoners en bedrijven. Zij doen dit samen met andere betrokken partijen, waarbij het uitgangspunt is dat de betrokken burgers en partijen niet tegenover elkaar komen te staan maar juist met elkaar samenwerken in een proces van lokale democratie.

 

Aanleiding

 

De aanleiding om de werkgroep op te richten was dat veel bewoners van Heeg zich zorgen maakten om de zendmasten die in het dorp staan en zij een groot aantal ziektegevallen in verband brachten met de zendmasten. In navolging van Heeg (werkgroep Zendmast Anders) heeft uit dezelfde gemeente ook Blauwhuis een werkgroep opgericht (Antenne Blauwhuis) nadat KPN het voornemen had geuit om in Blauwhuis een zendmast te plaatsen. Beide werkgroepen hebben tijdens raadsbijeenkomsten hun zorgen kenbaar gemaakt.
Met het aannemen van de motie heeft de wethouder zich gecommitteerd zich in te gaan zetten voor een herziening van het antennebeleid. Ze heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven dat de werkgroepen samen met alle politieke partijen goed voorwerk hebben verricht en dat er voldoende aanknopingspunten zijn om het antennebeleid te herzien. Bij de uitwerking van het nieuwe beleid zullen vragen aan de orde komen als: Is het zo dat als een zendmast hoger is er minder straling vanaf komt; wat zijn juridische mogelijkheden en onmogelijkheden ook voor wat betreft het opnemen van het voorzorgsprincipe; wat betekent het als je de zendmasten gaat plaatsen op een afstand 500 meter. De twee werkgroepen hebben inmiddels speerpunten opgesteld waarmee de ambtenaren verder kunnen.
Een inspirerend traject in Heeg en Blauwhuis. De beide werkgroepen zijn goed geïnformeerd en hebben hun zorgen kenbaar weten te maken aan de raadsleden die actief mee gaan denken aan het samen op constructieve wijze zoeken naar verantwoorde en duurzame alternatieven voor mobiele bereikbaarheid. Dus met minimale straling c.q. belasting voor mens en milieu en toch een (goede) mobiele bereikbaarheid. Vandaar ook de unanieme aanname van de motie. Een prachtig voorbeeld voor andere gemeenten.

 

Andere gemeenten

 

Ook in andere gemeenten zijn er lokale initiatieven van inwoners tegen (de plaatsing van) zendmasten. Zo is op 18 mei 2017 in Utrecht een belangrijke motie aangenomen door de raadsleden van de PvdA, PvdD, D66 en GL. Zij vinden dat er een oplossing moet komen voor de problemen van bewoners veroorzaakt door de zendmast op een kerktoren in Lombok. In Haarlo heeft een actiegroep 130 handtekeningen verzameld (van de 600 inwoners) om de plaatsing van een zendmast vlakbij de dorpskern tegen te gaan. Hier vindt nu binnenkort een bijeenkomst plaats waar de inwoners van Haarlo kunnen kiezen voor drie locaties. Verder zijn er een aantal gemeenten waar men in bezwaar of beroep is gegaan tegen de plaatsing van een zendmast. En in Haarlem heeft op 29 november jl. een Raadsmarkt (voorlichtingsbijeenkomst) plaatsgehad rondom het thema straling van zendmasten en mogelijke gezondheidseffecten voor inwoners. Deze werd door de gemeente georganiseerd op initiatief van de politieke partij Trots Haarlem.

 

Links

  • de raadsvergadering in de gemeente Súdwest-Fryslân waarin de motie is aangenomen: http://bit.ly/2kZ4gjP (Agendapunt 29)
  • de website van de werkgroep uit Heeg: http://bit.ly/2BpN6D3
  • https://stichtingehs.nl/152-antennebeleid-op-basis-van-voorzorgsprincipe

Reactie schrijven

Commentaren: 0